Disclaimer

Stichting Ideaalnet doet alles wat in haar macht ligt om te zorgen dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Stichting Ideaalnet aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van op deze website ter beschikking gestelde informatie.

Hetzelfde geldt ook voor de content van externe websites waarnaar via hyperlinks direct of indirect wordt verwezen en waarop Stichting Ideaalnet geen invloed heeft. Wij distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van de content van deze websites. Deze verklaring geldt met name voor links op onze site naar externe websites en content op de sites waar deze links naar verwijzen

Stichting Ideaalnet behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen in de ter beschikking gestelde informatie of deze aan te vullen. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Voor vermenigvuldiging of verspreiding van de hier ter beschikking gestelde teksten en afbeeldingen is vooraf schriftelijk toestemming van Stichting Ideaalnet nodig.