Disclaimer

Stichting Ideaalnet stelt alles in het werk om de informatie op deze website juist en up-to-date te houden. We zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van onze content. Dat geldt ook voor die van externe websites waarop u via hyperlinks terechtkomt – daarop hebben wij geen invloed. We distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van de content van die websites. Deze verklaring is van toepassing op de links die u naar externe websites leiden én hun content. Stichting Ideaalnet heeft het recht om zonder aankondiging wijzigingen door te voeren of informatie toe te voegen aan deze website. Onze content is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u teksten of afbeeldingen te gebruiken en/of verspreiden? Dan moet u vooraf schriftelijk toestemming vragen aan Stichting Ideaalnet.