Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoons- en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wat goed dat u onze website bezoekt. Bedankt voor uw interesse. We informeren u graag over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Daarmee bedoelen we alle data die u identificeren.

1.2 De verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking is:

Stichting Ideaalnet, Kranebittenbaan 5, 3045 AW Rotterdam, Tel.: 085 – 27 34 900,

De verantwoordelijke is de rechtspersoon die het doel van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, en de middelen daarvoor.

1.3 Deze website gebruikt SSL- en TLS-versleuteling. Zo garanderen we uw veiligheid en is er geen kaping van vertrouwelijke informatie mogelijk. U herkent een vergrendelde verbinding aan de tekenreeks ‘https://’ en het vergrendelpictogram in uw adresbalk.


2) Gegevensverzameling bij uw bezoek aan onze website

Belandt u op onze website? Dan verzamelen we alleen de gegevens die uw browser doorgeeft aan onze server: de serverlogboeken. Kijkt u rond op onze website? Dan verzamelen we de gegevens die nodig zijn om onze website juist weer te geven:

 • welke website van ons u bezoekt
 • datum en tijd van uw bezoek                     
 • verzonden gegevensvolume in bytes
 • welke internetpagina u heeft doorverwezen
 • uw browser
 • uw besturingssysteem
 • uw IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

We geven uw gegevens niet door en gebruiken ze niet voor andere doeleinden. We behouden ons het recht om de serverlogboeken achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen voor onwettig gebruik zijn.


3) Cookies

We maken soms gebruik van cookies. Die leuken uw bezoek op en maken bepaalde functies mogelijk. Het gaat om tekstbestandjes die uw computersysteem opslaat. Sommige cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd: de sessiecookies. Andere cookies blijven aanwezig. Dankzij de permanente cookies herkennen wij – of onze partnerondernemingen – u bij een volgend bezoek. Met een cookie verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gebruikersinformatie (zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen). Ook permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Die periode hangt af van de cookie. Sommige cookies gebruiken we ook om uw bestelprocedure te vereenvoudigen. Een voorbeeld? We onthouden zo de inhoud van uw virtuele winkelmand tot uw volgende bezoek. Verwerken we via specifieke cookies ook persoonsgegevens, dan gebeurt dat volgens artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG voor de uitvoering van de overeenkomst of volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.

We werken samen met reclamepartners. Die maken ons internetaanbod zo interessant mogelijk. Hoe dat in zijn werk gaat? Uw harde schijf slaat ook cookies van partnerondernemingen op: cookies van derden.

U kunt uw browser zo instellen dat u altijd goed wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies. U beslist dan zelf of u bepaalde cookies accepteert of weigert. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Die vindt u in het helpmenu van uw browser. U leest er ook hoe u uw cookie-instellingen wijzigt. Die informatie vindt u via:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl – voor Chrome
https://support.apple.com/kb/PH21482?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL – voor Safari

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies – voor Internet Explorer
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen – voor Firefox
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies – voor Opera

Denk eraan: als u cookies weigert, kunt u bepaalde functies van onze website maar beperkt gebruiken.


4) Contact opnemen

Neemt u contact op met ons? Dan verzamelen we uw persoonsgegevens. Wat u invult in ons contactformulier bewaren we. Die data dienen alleen om uw vraag te beantwoorden of om later contact op te nemen – inclusief de technische administratie die erbij komt kijken. We bewaren uw gegevens volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten? Dan geldt de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking volgens artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. We wissen uw gegevens na het afsluiten van uw aanvraag – als blijkt dat uw zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichting geldt.


5) Gegevensverwerking bij de aanmaak van uw klantenaccount en uitvoering van uw overeenkomst

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens volgens artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG als u ons die bezorgt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij de aanmaak van uw klantenaccount. De data die we opvragen in het invulformulier, slaan we op. U kunt uw klantenaccount op elk moment verwijderen. Stuur daarvoor een bericht naar de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 1.2).
We slaan uw gegevens op en gebruiken die voor de uitvoering van de overeenkomst. Is die volledig afgehandeld of hebt u uw klantenaccount verwijderd? Dan blokkeren we uw gegevens (met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na afloop van die termijnen verwijderen we alles – als u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens. Of als we uw gegevens mogen blijven gebruiken op een wijze die wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

6) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

6.1 Voor een levering van uw bestelling bezorgen we de noodzakelijke persoonsgegevens aan het transportbedrijf. Uw betaalgegevens komen ook terecht bij uw bank – als dat nodig is. Maakt u gebruik van een betalingsdienstaanbieder? Lees dan onderstaande informatie. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

6.2 We werken samen met externe transportbedrijven om onze contractuele verplichtingen na te komen. We bezorgen uw naam en afleveradres aan het transportbedrijf volgens artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG – alleen om de correcte verzending mogelijk te maken.

6.3 Gebruik van betaaldienstaanbieders

– Klarna

Selecteert u een Klarna-betaaldienst? Dan verwerkt Klarna Bank AB uw betaling www.klarna.com/de

Sveavägen 46

111 34 Stockholm

Zweden

Voor een vlotte betalingsverwerking bezorgen we uw persoonlijke en bestellings gegevens aan Klarna: uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoon, IP-adres, factuurbedrag en artikel. Zo kan Klarna uw identeiteit en kredietwaardigheid controleren, op voorwaarde dat u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming gaf volgens artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG in het kader van het bestelproces. Hier ziet u aan welke kredietinstellingen uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl/privacy?_ga=2.237208192.1209241914.1567003764-1767806299.1567003764.
Bevat uw kredietbeoordeling waarschijnlijkheidswaarden? Dan zijn die gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statische procedure. Men neemt bijvoorbeeld uw adresgegevens mee in de berekening. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de mogelijkheid op wanbetaling om een beslissing te nemen over de vaststelling, uitvoering of beëindiging van uw aankoop. U kunt uw toestemming altijd herroepen. Hoe? Stuur een bericht naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna behoudt wel het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken – indien ze die nodig hebben om uw betaling correct te verwerken. Klarna verwerkt uw persoonlijke gegevens volgens de wetgeving. Meer weten? Ga naar  https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl/privacy?_ga=2.237208192.1209241914.1567003764-1767806299.1567003764

– Economic Data Resources B.V. (EDR)

Op het moment dat u klant wordt voor betalingen in termijnen, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

– Focum

Op het moment dat u klant wordt voor betalingen in termijnen, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan Focum. Focum zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Focum gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door Focum, zie https://www.focum.nl/over-ons/privacy-statement-focum/
– PayPal
Maakt u gebruik van PayPal voor uw:

 • betaling?
 • aankoop met creditcard?
 • automatische afschrijving?
 • koop op rekening?
 • termijnbetaling?

Dan bezorgen wij uw betaalgegevens aan:

PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie

S.C.A. 22-24 Boulevard Royal

2449 Luxemburg

Die overdracht vindt plaats volgens artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG en alleen als dat noodzakelijk is voor de verwerking van uw betaling. PayPal behoudt zich het recht om een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren bij:

 • koop met creditcard
 • automatische afschrijving
 • koop op rekening
 • termijnbetaling

Daarvoor geven we uw betaalgegevens door aan kredietbureaus, volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietanalyse om te beslissen over de goedkeuring van de betaalwijze die u koos. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden of scorewaarden bevatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden opgenomen, zijn die berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere uw adresgegevens verwerkt. Aanvullende informatie over uw gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van PayPal

http://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl

. U kunt tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar maken. Hoe? Stuur een bericht naar PayPal. In elk geval behoudt PayPal het recht om uw persoonsgegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor de naleving van de contractuele bepalingen voor de betalingsverwerking.
– Sofort
Kiest u voor de Sofort-betaalmethode? Dan bezorgen wij uw gegevens aan:

Sofort GmbH

Theresienhöhe 12

80339 München

Duitsland

Die overdracht vindt plaats conform artikel 6, paragraaf 1, lid b van de AVG. Sofort GmbH is onderdeel van de Klarna Group (Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). We geven uw gegevens alleen door om een vlotte betaling door Sofort te garanderen. Meer weten? Lees de verklaring over gegevensbescherming van Sofort.


7) Uw rechten als betrokkene

7.1 Als consument geniet u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten:

 • recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG
 • recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG
 • recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG
 • recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG
 • recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG
 • recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG
 • recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG

7.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WE IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.


8) Duur van persoonsgegevensopslag

We bepalen de duur van persoonsgegevensopslag aan de hand van de wettelijke bewaartermijn, zoals fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. Is die termijn verstreken? Dan verwijderen we uw gegevens – als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst én wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.