Herroepingsrecht

Een consument is een persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit gelinkt zijn. Bij een aankoop op afstand mag een consument zijn herroepingsrecht uitoefenen.

A. De uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaand online formulier of het of het reeds vooringevuld online formulier (inclusief bestelling/besteldatum) via uw persoonlijke portaal (kies wijziging/annulering van de bestelling).

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Herroept u onze overeenkomst? Dan storten wij alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als u koos voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering). De terugbetaling is gratis en volgt maximaal veertien dagen nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw herroeping. We gebruiken hetzelfde betaalmiddel als u – tenzij we anders overeenkwamen. We mogen wachten met de terugbetaling tot we de goederen hebben teruggekregen of tot u hebt aangetoond dat ze zijn teruggezonden. U moet de goederen ten laatste veertien dagen nadat u ons hebt geïnformeerd, terugsturen of -geven. U betaalt de retourzending. Zijn de goederen beschadigd door uw gebruik? Dan betaalt u die kosten.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht vervalt als de verzegeling is verbroken van verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur.

Algemene richtlijnen

1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen in de originele verpakking terug. Gebruik een beschermende buitenverpakking. Bent u de originele verpakking kwijt? Zorg dan voor een geschikt alternatief dat de goederen optimaal beschermt.
2. Frankeer uw retourzending.

B. Modelformulier voor herroeping

U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaand online formulier of het reeds vooringevuld online formulier (inclusief bestelling/besteldatum) via uw persoonlijke portaal (kies wijziging/annulering van de bestelling).

U hebt het recht om uw contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.